0
0 kr

KURS 2022-2023


Vi tilbyr Garvekurs og Sykurs. Les mer nedenfor.
All påmelding skal sendes til roni@uluofnorway.no.

Garvekurs - kortkurs

Vi lærer deg å garve skinn med tradisjonelle verktøy og naturlige metoder som bark, fett og røyk.
Dette gir et sterkt og bærekraftig material som du kan bruke i lang tid.


1. Grunnkurs: Beredning av sau og lam-skinn – Uke 24, 13.-16/6.2022
Vi lærer deg å berede myke saueskinn med naturlig fett. På dette kurset får du lage et langhåret og et korthåret skinn.


2. Grunnkurs: Semsket reinskinn med fett og røyk – Uke 34, 25.-28/8.2022
Denne metoden er også kjent som brain-tanning og gir et mykt og smidig skinn.


3. Grunnkurs: Beredning av Reinskinn med pels – Uke 43, 27.-30/10.2022
Reinskinn er et varmt og veldig lett material som både egner seg til tur og til klær.

4. Grunnkurs: Garving av Pelsskinn, rev og mår – Uke 10, 9.-12/3.2023
Vi lærer deg å garve myke og varme pels-skinn fra smådyr med bark og fett.


Pris garvekurs: 7500kr inkludert alle materialer og lån av verktøy.
Kurstid: kl.9-16 hver dag, 28 timer totalt.
Kursholdere: Roni Öhman og Peter Farstad.
Påmelding og spørsmål sendes til: roni@uluofnorway.no

Sykurs - kortkurs


1. Sy din egen pelslue - Uke 48, 1.-4./12.2022
Vi lærer deg hvordan du lager en lue i rev eller mårskinn.
Vi bruker nål, tråd og voks, og syr alt for hånd.

Pris: 7500kr inkludert alle materialer (5500kr dersom du har med eget material).
Kurstid: kl.9-16 hver dag, 28 timer totalt.
Kursholdere: Roni Öhman og Liv Olesen.
Påmelding og spørsmål sendes til: roni@uluofnorway.no


 

1-årig kurs med reinskinn 2022/23


I ULU har vi spesialisert oss på reinskinn og vi vil nå gi deg muligheten til å delta på et 1-årig kurs hvor du lærer ulike garvemetoder som du kan bruke for å lykkes med ditt reinskinn. De samme metodene kan også brukes til andre skinn, og kurset vil gi deg en bred grunnkunnskap om garving med tradisjonelle verktøy og naturlige metoder som fett, bark og røyk. Du er selv med å hente og konservere materialer direkte fra fjellet. Vågå Tamrein AS har en reinsflokk på 4000 dyr, og hver høst tar de ut omtrent 1000 dyr til slakt. Vi i ULU starter alltid produksjonsåret vårt med reinslakt i september på Valdresflye.


1. Reinslakt, vi samler inn materialer 13.-16./9.2022 (Sted: Valdresflye)
2. Reinskinn med pels, rårekking, 8.-11./12.2022
3. Reinskinn med bark, vegetabilgarving, 23.-26./2.2023
4. Reinskinn med fettgarving og semsking, 13.-16./4.2023
5. Mykgjøring og røyking av reinskinn, 8.-11./6.2023


Instruktør: Roni Öhman
Tidspunkt: kl 9-16
Pris: 29 000kr totalt som faktureres i 2 deler


Alle materialer er inkludert.
Verktøy er inkludert i kurset, og kan kjøpes etter kurs.
Mat og overnatting kommer i tillegg. Dersom det er interesse i gruppa kan vi tilby en egen naturlivsopplevelse med mat på bål og overnatting i lavo. Det finnes ellers masse ulike overnattings-tilbud i Vågå.


Max studenter: 14stk
Plass: Valdresflye og Vågå
Varighet: 20 dager
Ferdige materialer som du får med deg etter kurset: Ett tørket reinskinn, ett garvet reinskinn med pels, ett vegetabilgarvet lær av reinskinn og ett fettgarvet semsket reinskinn.
Teknikker vi går igjennom: Konservering av skinn, tørking, rårekking,
vegetabilgarving, fettgarving, semskinn og røking.

Påmeldingsfrist 1.august
Påmelding og spørsmål sendes til: roni@uluofnorway.no

 

1-year course in tanning with reindeer skin 2022/23

 

 At ULU we specialize in reindeer skin and we will now give you the opportunity to participate in a 1-year course where you learn different tanning techniques that you can use to succeed with your reindeer skin. The same techniques can also be used for other skins, and the course will give you a broad basic knowledge of tanning with traditional tools and natural methods such as fat, bark and smoke. You are involved in retrieving and preserving materials directly from the mountain. Vågå Tamrein AS has a reindeer herd of 4000 animals and every autumn they take out about 1000 animals for slaughter. We at ULU always start our production year with reindeer slaughter in September at Valdresflye.

 
1. Reindeer slaughter, we collect materials 13.-16. September (Location: Valdresflye)
2. Reindeer skin with fur, mechanical softening with bark scrubbing, 8-11 December
3. Reindeer leather, vegetable tanning, 23.-26. February
4. Reindeer buckskin, brain tanning, 13-16 April
5. Softening and smoking of reindeer skins, June 8-11

 

Instructor: Roni Öhman
Lectures: 9-16 o’clock
Price: NOK 29,000 in total which is invoiced in 2 parts

 

All materials are included.
Tools are included in the course and can be purchased after the course. Food and accommodation are in addition. If there is interest in the group, we can offer a separate bushcraft experience with food on a campfire and accommodation in nature. There are otherwise lots of different accommodation offers in Vågå.

 

Max students: 14
Location: Valdresflye and Vågå
Duration: 20 days
Finished materials that you take with you after the course: One dried reindeer skin, one tanned reindeer skin with fur, one vegetable-tanned reindeer leather and one buckskin.
Techniques you will learn: Preservation of skins, drying, mechanical softening, vegetable tanning, brain tanning and smoking.

 

Registration until 1. August
Registration and questions are sent to roni@uluofnorway.no

 

x