0
0 kr

KURS 2023-2024


På garveriet midt i Vågå sentrum holder vi kurs i naturgarving og her er det mye å velge fra i løpet av det kommende året.
Alle kursene er basert i Vågå sentrum og er ledet av garveri ansvarlig her på ULU, Liv Olesen, som har fagbrev i garving og gir deg en fin smak på et av verdens eldste håndverk. Ta gjerne kontakt via e post, liv@uluofnorway.no, for påmelding eller spørsmål.
Vi tilbyr også skreddersydde praksisplasser samt kurs på garveriet dersom du er interessert i å jobbe litt på garveriet i lag med oss på et alternativt måte - det er bare å ta kontakt.

At our tannery in the centre of Vågå, we offer courses in traditional tanning and in 2023 there are many different experiences to choose from!
All the courses are based in the centre of Vågå and are led by Liv Olesen, who has a journeywomen certificarte in tanning and will give you a thorough introduction into one of the world's oldest crafts. If you have questions, or for registration, send an email to liv@uluofnorway.no.
We also offer personalised internships combined with courses to those who are interested in working with us at the tannery for a longer period of time and have interests beyond those offered in our set course list. Contact us if you want to know more!

 

Garvekurs

Kurs i garving av rev og mårskinn - 17-20.02.23
Vårt første kurs av 2023 er holdt fra 17 - 20 Februar og i løpet av fire dager lærer vi deg å garve myk og varm pels fra rev og mår med seljebark og naturlig fett.
***
Course in tanning martin and fox pelts - 17-20.02.23
Our first course in 2023 runs from the 17 to 20 of February. In the course of these four days, you can learn to tan soft and warm pelts from foxes and marten, using willow bark and natural oils.

 

Kurs i garving av kanin - 9-12.06.23
Fra 9 - 12 juni holder vi kurs i bark garving av kanin. I løpet av kurset drar vi ut i skogen for å sanke barken til garving og du får velge selv hvilken bark type du vil sanke og bruke ettersom hvilken farge du vil ha.
***
Course in tanning of rabbit pelts - 9-12.06.23
From the 9 - 12 of June you can join our course in bark tanning of rabbit hides. During the course, we will head out into the forest to gather in bark for tanning and you can choose which type of bark you want to tan with, as each bark gives a different colour tone on the finished hide.

 

Kurs i reinsdyr buckskinn - 23-26.06.23 og 28-31.07.23
Buckskinn av rein - Vi kjører to kurs i løpet av sommeren 2023 hvor du kan lære deg den urgamle metoden av å lage en smidig, behagelig og vakkert materiale - med bare hjerne og røyk!. Buckskinn passer ypperlig til klesplagg og har blitt brukt av urbefolkningen i Nord- Amerika i tusenvis av år. Datoene er satt til 23 - 26 juni 2023 og 4 - 7 august 2023
***
Course in reindeer buckskin - 23-26.06.23 and 28-31.07.23
Buckskin from reindeer - We are holding two courses this summer 2023 where you can learn the ancient method of tanning a soft, comfortable and beautiful material - using only reindeer brains and smoke! Buckskin is ideal to sew clothing of and has been used by First Nations people in North America for thousands of years. The course dates are as follows: June 23 - 26, 2023 and August 4 - 7 2023.


Helgekurs i fiskeskinn garving - 8-9.7.23 og 2-3.9.23
På våre to kortere kurs kan du ta en helg for å oppleve fiskeskinn garving og farging med naturlige plantefarger. Fiskeskinn er overraskende sterk og er et materiale som er både unikt og praktiskt. I løpet av kurset jobber vi med lokale bark typer, naturlige oljer og plantefarger. Kurs datoene er satt til 8 - 9 juli 2023 og 2 - 3 september 2023
***
Weekend course in fish skin tanning - 8-9.7.23 and 2-3.9.23
On our two shorter courses this year, you can take a weekend to experience tanning of fish skin. Fishskin is a surprisingly strong and sturdy material which is both eye catchingly unique and very practical. During the courses you will learn to tan fish with both bark and natural oils and colour with natural dyes. The course dates are as follows: July 8 - 9, 2023 and September 2 - 3, 2023.


Kurs i barkgarving av reinsdyr semsk- 21-24.07.23
På den 21 - 24 juli, kan du være med på å lage din egen barkgarvet reinsdyr semsk. Semsket skinn er veldig luftig og lett og isolerer bra, grunnen til fjerning av narven på skinnet. Her skal du gå gjennom alle fasene, fra et saltet reinskinn til et ferdig lær. Vi skal garve med lokale barktyper; selje og gran, og naturlige oljer.
***
Course in bark tanning of reindeer suede - 21-24.07.23
From the 21 to 24 of July, you can join us in making your own bark tanned reindeer suede. Suede is extremely light and fluffy, and insulates well due to the removal of the grain. During the course you will experience all of the steps from a salted reindeer hides to a finished suede. We will be tanning with local bark from willow and spruce, and natural oils.

 

Kurs i saueskinns garving - 11-14.08.23 og 8-11.12.23
To ganger i løpet av 2023 tilbyr vi kurs i fett og barkgarving av sau, samt trykking av mønster. Her kan du lære å ta vare på dine egne saueskinn, dersom du har selv, eller bare lære å skape noe som er varmt og vakkert fra et norsk produkt av topp kvalitet. Vi jobber med gamle norsk saueraser som er berømt for sin tykk og fargerik pels. Du kan velge selv fra bark og fett, eller en kombinasjon, hvordan du har lyst til å garve og farge sauen din, så skal vi veilede deg gjennom hele prosessen. Kursdatoene er satt til 18 - 21 august 2023 og 8 - 11 desember 2023.
***
Course in sheep skin tanning - 11-14.08.23 og 8-11.12.23
Twice in the coming year, we are offering a course in oil and bark tanning of sheep, as well as printing patterns on the hide using bark concentrates. During the course you can learn to tan your own sheep hides, if you have sheep at home, or just join in creating something warm and beautiful from a Norwegian product of the highest quality. We will be working with traditional norwegian sheep breeds, which are known for their beautiful coloured and thick hair. You will have the freedom to choose between bark and oil, or a combination, to tan the hide and we will guide you through the whole process. The course dates are as follows: August 18 - 21, 2023 and December 8 - 11 2023

 

Kurs i bereding av reinsdyr med pels - 13-16.10.23
Reinsdyr er en fantastisk norsk råvare som har tykk og luftig pels for å holde deg varmt ute, uansett årstiden. I løpet av vårt kurs som vi holder fra 13 - 16 oktober 2023, kan du prøve deg på å lage liggeunderlag og sittelapper av tørket rein, samt produserer et mykt og varmt reinskinn som er garvet med granbark.
***
Course in preparing hair-on reindeer - 13-16.10.23
Reindeer hides are a fantastic Norwegian product with thick fur to keep you warm outdoors no matter the season. During our course which runs from 13 - 16 of October 2023, you can learn to create a dried and scraped reindeer sleeping mat and sitting pad, along with a soft bark tanned reindeer hide with the hair on.


Kurs i reinsdyr lær - 17-20.11.23
Fra 17 - 20 av november 2023 får du muligheten til å lære deg hvordan man produserer et helt unikt og fantastisk materiale, nemlig granbark garvet rein. Det ferdige produktet er mykt, vannavstøtende og kan brukes til uendelig mange formål. I løpet av de fire dagene, skal du gjennom alle stegene for å ta et saltet skinn til et vakkert og bærekraftig lær.
***
Course in reindeer leather - 17-20.11.23
November 17 - 20 this year, you have the chance to learn how to produce a unique and fantastic material - spruce bark tanned reindeer. The finished product is supple, water resistant and can be used in any number of different projects and purposes. During the four day course, you will go through all the steps to transform a salted hide to a beautiful and environmentally sustainable leather.

 

Dette gjelder alle 2 dagers kurs:
Pris: 3000kr inkludert alle materialer og lån av verktøy.
Kurstid: kl.9-15 hver dag, Lørdag til Søndag
Kursholder: Liv Olesen
Påmelding og spørsmål sendes til: liv@uluofnorway.no
This applies to all our 2 day courses:
Price: 3000 NOK, including all materials and tools.
Course layout: 9.00 - 15.00 each day
Course leader: Liv Olesen
Registration and/or questions can be sent to: liv@uluofnorway.no

Dette gjelder alle 4 dagers kurs:
Pris: 6500kr inkludert alle materialer og lån av verktøy.
Kurstid: kl.9-15 hver dag, Saturday to Sunday
Kursholder: Liv Olesen
Påmelding og spørsmål sendes til: liv@uluofnorway.no
This applies to all 4 day courses:
Price: 6500 NOK, including all materials and tools.
Course layout: 9.00 - 15.00 each day
Course leader: Liv Olesen
Registration and/or questions can be sent to: liv@uluofnorway.no

 


 

Et år med reinskinn - 13.09.23 - 12.06.24


Bli med på vårt grundig, lærerikt, og spennende kurs, 1-års kurs med reinskinn 2023/24
I ULU har vi spesialisert oss på reinskinn og vi vil nå gi deg muligheten til å delta på et 1-årig kurs hvor du lærer ulike garvemetoder som du kan bruke for å lykkes med ditt reinskinn. De samme metodene kan også brukes til andre skinn og kurset vil gi deg en bred grunnkunnskap om garving med tradisjonelle verktøy og naturlige metoder som fett, bark og røyk. Du er selv med å hente og konservere materialer direkte fra fjellet. Vågå Tamrein AS har en reinflokk på 4000 dyr og hver høst tar de ut omtrent 1000 dyr til slakt. Vi i ULU starter alltid produksjonsåret vårt med reinslakt i september på Valdresflye. Alle andre kursdagene foregår på verkstedet vårt i Vågåmo sentrum.


1. Reinslakt, vi samler inn materialer 13.-16 september 2023 (Sted: Valdresflye)
2. Reinskinn med pels, rårekking, 2 - 5 desember 2023
3. Reinskinn med bark, vegetabilsk garving, 3- 6 februar 2024
4. Reinskinn med fettgarving og semsking, 21-24 april 2024
5. Mykgjøring og røyking av reinskinn, 9 -12 juni 2024


Instruktør: Liv Olesen
Tidspunkt: kl 9-15
Pris: 29 000 kr totalt som faktureres i 2 deler


Alle materialer er inkludert.
Verktøy er inkludert i kurset, og kan kjøpes etter kurs.
Mat og overnatting kommer i tillegg. Dersom det er interesse i gruppa kan vi tilby en egen naturopplevelse med mat på bål og overnatting i lavvo. Det finnes ellers masse ulike overnattingstilbud i Vågå.

Max studenter: 14stk
Plass: Valdresflye og Vågå
Varighet: 20 dager
Ferdige materialer som du får med deg etter kurset: Ett tørket reinskinn, ett garvet reinskinn med pels, ett vegetabilsk garvet lær av reinskinn og ett fett garvet semsket reinskinn.
Teknikker vi går igjennom: Konservering av skinn, tørking, rårekking,
vegetabilsk garving, fettgarving, semsking og røyking.


Påmeldingsfrist 1.august 2023
Påmelding og spørsmål sendes til: liv@uluofnorway.no1-year course in tanning with reindeer skin 2023/24


At ULU we specialize in reindeer skin and we will now give you the opportunity to participate in a 1-year course where you learn different tanning techniques that you can use to succeed with your reindeer skin. The same techniques can also be used for other skins, and the course will give you a broad basic knowledge of tanning with traditional tools and natural methods such as fat, bark and smoke. You are involved in retrieving and preserving materials directly from the mountains. Vågå Tamrein AS has a reindeer herd of 4000 animals and every autumn they take out about 1000 animals for slaughter. We at ULU always start our production year with reindeer slaughter in September at Valdresflye. All other course days are based at our workshop in the center og Vågåmo.


1. Reindeer slaughter, we collect materials. 13.-16 september 2023 (Based at Valdresflye)
2. Reindeer with rub-on bark tanning, 2 - 5 december 2023
3. Reindeer leather bark tanning, 3- 6 february 2024
4. Buckskin of reindeer (tanning with brains and smoke) 21-24 april 2024
5. Softening and smoking of reindeer hides, 9 -12 juni 2024


Instructor: Liv Olesen
Lectures: 9-15 o’clock
Price: NOK 29,000 in total which is invoiced in 2 parts


All materials are included.
Tools are included in the course and can be purchased after the course. Food and accommodation are in addition. If there is interest in the group, we can offer a separate bushcraft experience with food on a campfire and accommodation in nature. There are otherwise lots of different accommodation offers in Vågå.

Max students: 14
Location: Valdresflye and Vågå
Duration: 20 days
Finished materials that you take with you after the course: One dried reindeer skin, one tanned reindeer skin with fur, one vegetable-tanned reindeer leather and one buckskin.
Techniques you will learn: Preservation of skins, drying, mechanical softening, vegetable tanning, brain tanning and smoking.


Registration is open until 1. August 2023
Registration and questions can be sent to liv@uluofnorway.no

x