0
0 kr

VERDIER


Nærhet til naturen er grunnleggende for ULU. Der henter vi inspirasjon, kjærlighet og nærhet. Vi ønsker å lære mer om hvordan vi kan bruke naturen og råmaterialer på en god måte, slik at det er natur igjen også i framtiden.

Vårt håndverk har hentet mye inspirasjon og kunnskap fra urfolk - de som lever nær naturen. Vi tar utgangspunkt i at man kun skal bruke det man behøver, og utnytte hele dyret.  

Det er også viktig at våre råvarer skal hentes fra dyr som har levd gode liv ute i det fri. Reinsdyr som har beitet fritt i fjellet.

x